Ligjore: Evropa, Lindja e Mesme në Afrikën, Suedi - Klientët Udhëzues më të mirë të firmave të Ligjit, në krye Avokatëve të të Pandehurve, Avokatëve të kosovës, Avokatët dhe Barristers në Suedi