Suedez Avokatët - Rreth nesh

Suedeze Bar Shoqata u themelua në vitin E Avokatëve të zyrës është në Stokholm dhe është menaxhuar nga Sekretari i Përgjithshëm i Shoqatës, Anne Ramberg Suedeze Bar Association - Një prezantim të Këtij neni i jep një prezantim të shkurtër të suedeze Shoqata e AvokatëveDisa Spikatura Veçoritë e Profesionit Ligjor në Suedi Këtij neni Skandinave Studimet e Ligjit, Vol, ofron një analizë më të detajuar të suedisë e Avokatëve, karakteristikat e tij, si dhe rolin e saj në agjendën e sistemit ligjor. Juristët e rinj në Suedi - Një Prezantim të Shkurtër Një artikull për juristët e rinj që praktikojnë ligjin nën mbikëqyrjen e një anëtari të komitetit suedez të Avokatëve.