Të bëhet një qytetar suedez - suedeze të Migrimit të Agjencisë

Migrimi Agjencia është autoriteti që shqyrton aplikime nga njerëzit që duan të marrin qëndrim të përhershëm në Suedi

të vijnë për një vizitë.

për të kërkuar mbrojtje nga persekutimi ose të bëhen të suedisë e qytetarëve. këtu për mënyrën se si të aplikoni për veten tënde dhe në emër të fëmijëve tuaj.