Të Përgjegjësisë së produktit Avokatët, të Firmave të Ligjit në Suedi për Çdo Qytet - suedeze Avokatët Online

Tonë saktësinë globale të dijes

Tonë Stokholm zyra është një udhëheqës këshilltar ligjor në Suedi, duke ndihmuar në familje dhe multinacionale, organizatat dhe institucionet publike të lundruar ligjore, kompleksiteti në lokal dhe në tregjet ndërkombëtareNe të punësojë një të orientuar drejt rezultateve për të ofruar qasje praktike, e zgjidhjeve të reja për të dy. Studio Ligjore Ashurst është një udhëheqës të drejtës ndërkombëtare firmë e këshillimit corporates, institucionet financiare dhe qeveritë. Tona kryesore bizneset janë në korporatave, financat, zgjidhjen e kontesteve, si dhe zhvillimin dhe financimin e aseteve në sektorin e energjisë, të burimeve dhe infrastrukturës.

Studio ligjore Në Kilpatrick Townsend Stockton LLP, avokatët tanë janë plotësisht të angazhuar në suksesin e firmës klientët e saj.

Ne arritjen e rezultateve të orientuara këshilla për korporatat në të gjitha fazat e rritjes cikël, nga sfiduese kërkesat e transaksioneve financiare dhe letrat me vlerë të disiplinave. Studio DeLorean suedeze Avokati është personale afariste studio fokusuar në kontestet dixhitale të biznesit dhe zhvillimi i biznesit për individë dhe biznese. Sigurimi ndërkombëtar këshilla ligjore në Stokholm, Suedi. IBA dhe ABA anëtare. Suedeze ligjet studio është një Stokholm, Suedi fushë studio shërbyer nevojave të familjeve, individëve dhe bizneseve në të gjitha Suedi. Firma ka përfaqësuar klientë jashtë tij në Evropë dhe jashtë shtetit. Fredrik Preetzmann ka mbi pesëmbëdhjetë vjet të proceseve gjyqësore përvojë. Preetzmann ka një. Zyrat tona janë themeluar nga një ekip i ri suedez dhe greke Avokatët dhe janë ulur në Athinë dhe Helsingborg (Suedi). Ambicia jonë është për të fituar besimin e ndërkombëtare klientelës, të përbërë nga kompanitë dhe individët në Evropë dhe në mbarë botën.